Nhà phố 58 (Quận Tân Bình)

Nhà phố 58 (Quận Tân Bình)

Đơn vị thiết kế: Công ty Nội thất Không Gian Đẹp
Địa chỉ: Quận Tân Bình
Năm hoàn thành: 2019

Share: