Trung tâm Anh Ngữ (Quận Bình Thạnh)

Trung tâm Anh Ngữ (Quận Bình Thạnh)

Đơn vị thiết kế: Công ty Nội thất Không Gian Đẹp
Địa chỉ: Bình Thạnh
Năm hoàn thành: 2020

Share: