Ký hợp đồng thi công

Hai bên tiến hành ký hợp đồng khi thống nhất báo giá thi công.