Nhà phố 70 (Quận Tân Bình)

Nhà phố 70 (Quận Tân Bình)

Đơn vị thiết kế: Công ty Nội thất Không Gian Đẹp
Địa chỉ: Tân Bình
Năm hoàn thành: 2020

Share: