Nhà phố 71 (Quận Bình Thạnh)

Nhà phố 71 (Quận Bình Thạnh)

Đơn vị thiết kế: Công ty Nội thất Không Gian Đẹp
Địa chỉ: Bình Thạnh
Năm hoàn thành: 2020

Share: